03/12/2019 12:42 PTG

Ahli yang dihormati, Newtown kasino kami dalam penyelenggaraan sehingga notis selanjutnya. Maaf kerana sebab kesulitan.
Semasa penyelenggaraan, Newtown kasino tidak akan boleh diakses bagaimanapun, anda masih boleh menikmati permainan  kami yang lain. Terima kasih.


Kembali ke atas